Velkommen!

Takk for at du besøker

 

Prosjekter

 

Nyheter

  

Ide

Her kan du lese mer om våre prosjekter. 

Her kan du lese våre
nyheter eller melde deg på nyhetesbrev
.

Her kan du lese om våre ideer

 

 

Om oss

GIO skal konsentrere sin virksomhet til de områder hvor det er reelt interessefellesskap mellom styret og medlemmene innen språk, miljø, velferd, kultur, sport og samfunn. GIO skal særlig arbeide mot og for bosatte i Oslo området. GIO skal herunder arbeide for å bli en fremtidsrettet støtte- og opplysningsgruppe med mål om å kartlegge generelle behov blant innbyggere i Oslo og bidra til bærekraftig utvikling.

 

   

ENIGHET OM FREMTIDEN

 

We work for your worlwide success!

Our company continuously seeks to develop technologies that will have a greater impact on safety.